Experimental Study on Ecological Restoration of Degraded Mangroves
SHEN Xiaoxue, JIANG Lide, TAO Jiawei, YU Lingyun, NIU Zhiyuan, CHEN Zhiteng, LI Ruili
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (4): 699 -708 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.046