Pollution Characteristics and Ecological Risk of Perfluorinated Compounds in a Rapidly Urbanizing Catchment
WANG Zhifen, LIANG Xinxiu, ZHAN Bicheng, WU Jiang, GAO Yue, XU Nan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (3): 543 -552 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.029