Electrochemical Oxidation Mechanism of Sulfamethoxazole in BDD Electrode System
JIANG Huan, WANG Ting, ZHENG Tong, REN Yanfen, Ni Jinren
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (3): 482 -488 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.019