Salt Structure Formation Modeling Controlled by Structure Inclination Angle: Take the Lower Congo Basin as an Example
WANG Dianju, LI Jianghai, CHENG Peng, LIU Zhiqiang, YU Fahao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (2): 277 -288 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.095