Research on Sentiment Analysis Based on Representation Learning
LI Xiaojun, SHI Hanxiao, CHEN Nannan, LIU Hong, ZOU Yi
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (1): 105 -112 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.066