Hypernym Relation Classification Based on Word Pattern
SUN Jiawei, LI Zhenghua, CHEN Wenliang, ZHANG Min
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (1): 1 -7 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.055