Design and Implementation of an Asynchronous Low Power RSA Circuit Structure
ZHANG Qihui, CAO Jian, CAO Xixin, YU Dunshan, ZHANG Xing
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (6): 1351 -1354 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.046