Research on Chinese Nested Named Entity Relation Extraction
XU Haoliang, LI Yanqun, HE Yunqi, QIAN Longhua
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (1): 8 -14 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.056