Identification of Supercooled Water Clouds by Using Micro Pulse Lidar
SONG Jiye, TAN Wangshu, LI Chengcai, YU Yingli, LI Jian, CHU Yiqi
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (5): 961 -969 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.022