Differences in Exhaled VOCs from Patients with Upper Respiratory Tract Infection and Healthy Ones
WANG Jue, ZHENG Yunhao, LIU Zhaorong, YAO Maosheng, LI Xiaoguang, ZHUANG Jia, PENG Wangyuan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (4): 807 -814 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.191