Comparison of Different Ecosystem Respiration Models and Its Application in Carbon Cycle Research over Semi-arid Grassland during Growing Season
JIANG Haimei, ZHANG Deguang, WANG Ruojing, HE Xusheng, CAO Le, WANG Chenggang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (3): 593 -604 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.001