New Discovery of Macroscopic Algae Fossils from Shibantan Bituminous Limestone of Dengying Formation in the Yangtze Gorges Area, South China
YANG Fan, QIN Shujian, DING Weiming, XU Yihe, SHEN Bing
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (3): 563 -572 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.093