Research on Automatic Recognition of Auxiliary “DE”
LIU Qiuhui, ZHANG Kunli, XU Hongfei, YU Shiwen, ZAN Hongying
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (3): 466 -474 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.167