Study on Continuous Speech Recognition Based on Bottleneck Features for Lhasa-Tibetan Dialect
ZHOU Nan, ZHAO Yue, LI Yaoqiang, XU Xiaona, CAIWANG Lamu, WU Licheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (2): 249 -254 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.154