Research on Land Use Functions Classification and Evaluation System Based on System Theory
LIU Chao, XU Yueqing, LIU Yanxu, SUN Piling, HUANG An, ZHOU Jian
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (1): 181 -188 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.132