Automatical System to Generate High-Quality Chinese Font Libraries Based on Component Assembling
LIU Chengdong, LIAN Zhouhui, TANG Yingmin, XIAO Jianguo
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (1): 35 -41 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.082