Single and Competitive Adsorption of Cu(Ⅱ), Pb(Ⅱ), Ni(Ⅱ) and Cd(Ⅱ) onto Biochar
Qi WANG, Binwei WANG, Guangcai TAN, Nan XU
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (6): 1122 -1131 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.130