Allometric Relationship between Tree Height and Diameter of Larch Forests in China
Chunyun LIU, Wenjing FANG, Qiong CAI, Suhui MA, Xingxing JIANG, Chengjun JI, Jingyun FANG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (6): 1081 -1088 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.127