Changes of Marine Aerosol Properties over the South Yellow Sea Using Single Particle Aerosol Mass Spectrometer
Xiaoshuang GUO, Xiaoying LI, Caiqing YAN, Huaiyu FU, Huiwang GAO, Xiaohong YAO, Zhigang GUO, Mei ZHENG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (6): 1042 -1052 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.121