Community Structure Characteristics of Macroinvertebrate from Yichang to Wuhan in the Middle Reaches of the Yangtze River
Xiufen CHEN, Wei XIA, Baozhu PAN, Xuming XU, Jinren NI
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (5): 973 -981 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.112