Risk Assessment of Perfluoroalkyl Compounds (PFCs) in Water and Sediment Samples of Hanjiang River
Jie LI, Yue GAO, Zhifen WANG, Binwei WANG, Hongshan HAO, Yaru XU, Tingting ZHU, Nan XU, Jinren NI
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (5): 913 -920 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.096