Comparative Study of Famennian Carbon Isotope Characteristics of Junggar, Xinjiang and Central Hunan, South China
Pu ZONG, Xueping MA, Meiqiong ZHANG, Yubo ZHANG, Dan LÜ
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (5): 843 -861 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.055