Preprocessing of Volcanic Rocks and Its Influence to Age of K-Ar Dating
LIU Yulin,JIN Xiaohong,LEI Yongliang,MIAO Guojun,HUANG Baoling
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2004, (2): 189 -192 .