Improve Automatic Evaluation of Machine Translation Using Specific-Domain Paraphrase
Lilin ZHANG, Maoxi LI, Wenyan XIAO, Jianyi WAN, Mingwen WANG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (2): 230 -238 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.030