A Structure and Style Model for Chinese Character Dynamic Generation
Qingsheng LI, Qiang XU, Jianguo XIAO, Quan LIU, Jiefang ZHANG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (2): 219 -229 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.048