Socio-economic Impact Assessment of Phasing out SCCPs in China
Mengqi YU, Ziyuan WANG, Ying WANG, Chun XU, Jianbo ZHANG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (4): 710 -714 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.063