Ecological Optimization of Land Spatial Pattern Based on the Reconstructions: Take the Reconstructions of Lushan, Sichuan for Example
CHAI Huixia, RAO Sheng, MOU Xuejie, HUANG Qi, WANG Ruibo
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (6): 1068 -1076 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.027