Removal of 17β-estradiol in a Bio-electro-Fenton System
ZENG Yaqiong, WANG Binwei, LI Jie, XU Nan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (5): 939 -946 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.039