A Soil Moisture Co-retrieval Approach Based on AMSR-E and ASAR Data
LI Xin, ZENG Qiming, WANG Xinyi, HUANG Jianghui, JIAO Jian
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (5): 902 -910 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.142