Geometry and Tectonic Evolution of the Laojunmiao Break-Thrust Belt in the Northern Margin of Qilian Mountain
XIAO Yuxiang, DU Wenbo, ZHANG Bo, ZHANG Jinjiang, HOU Xiulin, WANG Wei, HE Xin, LI Xiaojun, YIN Congyuan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (5): 891 -901 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.054