Zircon Geochronology and Hf Isotopes of Daning and Chudong Intrusions, Guangxi Prvince
Lishuang GUO, Xin LÜ, Zhenghua WANG, Zuoguo MAO, Jilin ZHANG, Yulin LIU, Xu CHEN
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (4): 667 -682 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.009