Nonlinear Characterization Method of Fracturing Stimulation Scale on Heterogeneous Reservoir by Combining Logging and Seismic Data
DU Shuheng, SHI Yongmin, XU Qi, FANG Yuanyuan, SHENG Yingshuai
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (2): 241 -248 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.079