Similar Spatial Textual Objects Retrieval Strategy
GU Yanhui, WANG Daosheng, WANG Yonggen, LONG Yunfei, JIANG Suoliang, ZHOU Junsheng, QU Weiguang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (1): 120 -126 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.008