Study on Early Cretaceous Stress Fields and Geological Significance of Lingshan Island
LI Jie, JIN Aiwen, HOU Guiting, FU Wenzhao, YANG Zhiqiang2
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (6): 1069 -1077 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.076