A Benchmark for Stroke Extraction of Chinese Characters
CHEN Xudong, LIAN Zhouhui, TANG Yingmin, XIAO Jianguo
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (1): 49 -57 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.025