Molecular Dynamics Simulation of Tungsten Ablation under Transient Heat Flux
ZHU Yizhou;YAN Sha?;XUE Jianming;HE Shukai;ZHANG Boyao;WANG Yugang
北京大学学报(自然科学版) . 2015, (4): 596 -600 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.015