Spatialization of Demographic Data at Medium Scale Based on Remote Sensing Images: Regarding Beijing-Tianjin-Hebei as an Example
WU Jiansheng;XU Duo;XIE Wudan;PENG Jian
北京大学学报(自然科学版) . 2015, (4): 707 -717 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.100