Research on the Construction of Bilingual Movie Knowledge Graph
WANG Weiwei, WANG Zhigang, PAN Liangming, LIU Yang, ZHANG Jiangtao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (1): 25 -34 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.022