Relationship between Uncertainty Response and Future-oriented Coping: The Mediation of Anticipated Emotion
FENG Ying;GAN Yiqun;LIU Zhixiao;NIE Hanying;CHEN Weiyi
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (3): 485 -494 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.025