Investigations on Irradiation Effects of Ni60Nb40 Amorphous Alloy and Hastelloy-N Alloy by 3 MeV Au Ion
LIU Shiyi;XU Guangyue;ZHANG Yanwen;WANG Xu;TANG Meixiong;ZHAO Ziqiang;WEI Bingchen
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (5): 783 -790 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.056