Urban Water Landscape Fragmentation and the Change of Ecological Values in Shenzhen
LIU Zhenhuan,WANG Yanglin,PENG Jian,LI You,WU Jiansheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2010, (2): 286 -292 .