Organic Geochemistry of Nanmingshui Formation Source Rocks in Shaerbulake Region, Fuyun County, Xinjiang
ZHANG Jiazhen,XU Bei,PANG Xuyong,WEI Wei,WANG Yu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2010, (2): 231 -236 .