Application of Microfluidic Chips to Bacterial Metapopulations Culture by Integrating Agarose Structure
LUO Xianjia,LUO Chunxiong,LIANG Shibo,WANG Mingcong,CHEN Yong,JI Hang,OUYANG Qi
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2009, (3): 390 -394 .