Landscape Structure Study of Longhua Area in Shenzhen City during the Fast Urbanization Process
III Structure and Heterogeneity Analysis of Farmland
ZENG Hui,JIANG Ziying,YU Hong,XU Guoxiong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2000, (2): 221 -230 .