Construction, Expression, Purification and Characterization of GHRP-scu-PA-32K
JIAO Jianwei,XU Changfa
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2000, (2): 203 -208 .