Influence of Biomass Burning in South Asia on Lower Tropospheric Ozone Concentration over Kunming
ZHENG Yongguang,CHEN Jiong,ZHU Peijun,CHAN Loyin,CHAN Chuenyu,QIN Yu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (3): 330 -337 .