A Numerical Study of the Intensification Mechanism of Typhoon LEO over South China Sea (1999)
ZHU Xiaojin,ZHANG Qinghong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (3): 325 -329 .