Supersymmetric Quantum Mechanics of Effective Screened Potential
QIAN Shangwu,HUANG Bowen,GU Zhiyu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 1996, (5): 602 -607 .