Molecular Dynamics Study on the Irradiation-Induced Damage in SiC
HE Bin,XUE Jianming,ZOU Xueqing,WANG Yugang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2009, (3): 385 -389 .