The Key Points in Design of Inhomogeneous Field MRI and Its Applications
ZU Donglin,SUN Chunfa,ZHAO Xuna,TANG Xin,LIU Wentao,GUI Zhiqian,CAO Xueming
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2009, (3): 377 -384 .